Osteopatia

Osteopatiassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jonka terveyteen vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Myös rakenteen ja toiminnan vaikutus toisiinsa on merkittävä. Osteopaatilla on käytössään useita lempeitä ja turvallisia hoitotekniikoita, joiden kautta hoito kohdistetaan lihaksiin, niveliin, sidekudokseen sekä sisäelimiin ja hermostoon. Kehoa pyritään tuomaan tasapainoon, jotta hengityksellä, verenkierrolla sekä nestekierrolla olisi mahdollisimman vapaa kulku kehossa. Kehon eri osilla on yhteyksiä toisiinsa, joten hoidossa ei keskitytä ainoastaan oireilevaan osaan, vaan hoito voi kohdistua kauaskin oireilevasta alueesta.

Käynneillä huomioidaan aina asiakkaan sen hetkinen terveydentila ja sairaushistoria. Hoito tapahtuu yhteistyössä, asiakkaan toiveet ja tavotteet sekä sen hetkinen elämäntilanne huomioiden. On tärkeää, että asiakas kokee voivansa itse olla vaikuttamassa omaan hyvinvointiinsa. Vastaanotolta voi saada kotiinviemisiksi hengitysharjoituksia tai esimerkiksi kehonhallinnan harjoitteita, joilla edistetään asiakkaan tilaa ja hyvinvointia.

Osteopaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka Valvira rekisteröi. Osteopaatiksi valmistuu 4-vuotisesta ammattikorkeakoulutuksesta ja opinnot keskittyvät anatomiaan, fysiologiaan, erotusdiagnostiikkaan sekä lääketieteellisiin aineisiin. Lisäksi opitaan, mikä merkitys ihmisen omilla tavoilla, ympäristöllä, psyykkisillä tekijöillä, kuten uskomuksilla sekä kulttuurilla on yksilön hyvinvoinnille.

Tämä ajatus ihmisen tavoista, kehon mukautumisesta toimintaan, liikerajoitusten, jännitysten tai muiden toiminnallisten häiriöiden vaikutuksesta kehon omiin säätely- ja paranemismekanismeihin avaakin mielestäni hyvin osteopatian mahdollisuuksia myös ennaltaehkäisevänä hoitona.

​Oirekuvan paranemiseen voivat vaikuttaa monet tekijät, joita ovat esimerkiksi tilanteen akuuttius tai kroonisuus, perussairaudet, ikä, sekä sen hetkinen elämäntilanne. Hyviä tuloksia huomataan toisinaan jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta usein tarvitaan useampi hoitokerta pysyvempien tulosten saavuttamiseksi. Joissain tapauksissa säännöllinen hoito on hyvä hyvinvointia ylläpitävä tekijä. Myös tästä on hyvä keskustella vastaanotolla, jotta molemmilla, niin osteopaatilla kuin asiakkaalla on yhteinen ymmärrys tilanteesta ja sen kanssa etenemisestä.