Osteopatia

Osteopatiassa ihminen nähdään kokonaisuutena, jonka terveyteen vaikuttavat niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Myös rakenteen ja toiminnan vaikutus toisiinsa on merkittävä. 

Osteopaatti käyttää useita lempeitä ja turvallisia hoitotekniikoita, joiden kautta hoito kohdistetaan lihaksiin, niveliin, sidekudokseen sekä sisäelimiin ja hermostoon. Kehoa pyritään tuomaan tasapainoon, jotta hengityksellä, verenkierrolla sekä nestekierrolla olisi mahdollisimman vapaa kulku kehossa. 

Käynneillä huomioidaan aina asiakkaan sen hetkinen terveydentila ja sairaushistoria. Hoito tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa toiveet ja tavoitteet, sekä sen hetkinen elämäntilanne huomioiden. On tärkeää, että asiakas kokee voivansa itse olla vaikuttamassa omaan hyvinvointiinsa. Vastaanotolta saa kotiinviemisiksi eväitä oman hyvinvoinnin ylläpitoon ja mahdollisesti harjoitteita, joilla edesauttaa omaa tilannetta.

Osteopaatti on Valviran hyväksymä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Osteopaatiksi valmistuu 4-vuotisesta ammattikorkeakoulutuksesta ja opinnot keskittyvät anatomiaan, fysiologiaan, erotusdiagnostiikkaan sekä lääketieteellisiin aineisiin. Lisäksi opitaan, mikä merkitys ihmisen omilla tavoilla, ympäristöllä, psyykkisillä tekijöillä, kuten uskomuksilla sekä kulttuurilla on yksilön hyvinvoinnille.

Tämä ajatus ihmisen tavoista, kehon mukautumisesta toimintaan, liikerajoitusten, jännitysten tai muiden toiminnallisten häiriöiden vaikutuksesta kehon omiin säätely- ja paranemismekanismeihin avaakin mielestäni hyvin osteopatian mahdollisuuksia myös ennaltaehkäisevänä hoitona.

​Oirekuvan paranemiseen voivat vaikuttaa monet tekijät, toisinaan hyviä tuloksia huomataan jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen, mutta usein tarvitaan useampi hoitokerta pysyvempien tulosten saavuttamiseksi. Joissain tapauksissa säännöllinen hoito on hyvä hyvinvointia ylläpitävä tekijä. Myös tästä on hyvä keskustella vastaanotolla, jotta molemmilla, niin osteopaatilla kuin asiakkaalla on yhteinen ymmärrys tilanteesta ja sen kanssa etenemisestä.